DODELJENI SERTIFIKATI O AKREDITACIJI

Na svečanom skupu koji je 23. decembra 2013. godine održan u Klubu poslanika u Beogradu, dodeljeni su sertifikati o akreditaciji domovima zdravlja u kojima je u okviru projekta Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Svetske banke „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou“- DILS sproveden postupak spoljašnjeg ocenjivanja u periodu septembar – decembar 2013. godine.

IMG_0490     IMG_0489

 

Read more: DODELJENI SERTIFIKATI O AKREDITACIJI

Naša hitna osvojila III mesto na takmičenju hitnih pomoći Srbije

Na šestom takmičenju hitnih pomoći Srbije, ekipa Doma zdravlja "Bela Crkva" osvojila je treće mesto.

Ekipa je bila u sastavu: dr Ivana Vuk, med. tehničar Nemanja Nikolić i vozač saniteta Igor Marinković.