Naša hitna osvojila III mesto na takmičenju hitnih pomoći Srbije

Na šestom takmičenju hitnih pomoći Srbije, ekipa Doma zdravlja "Bela Crkva" osvojila je treće mesto.

Ekipa je bila u sastavu: dr Ivana Vuk, med. tehničar Nemanja Nikolić i vozač saniteta Igor Marinković.