Kalendar obavezne imunizacije lica određenog uzrasta

Uzrast

Vrsta vakcine

Nadležna ustanova

Na rođenju

BCG – protiv tuberkuloze

HB – protiv hepatitisa B (prva doza)

+HBIG*

Porodilište

Drugi mesec

HB – protiv hepatitisa B (druga doza)

Dom zdravlja

Treći mesec (posle navršena dva meseca)

Kombinovana vakcina DTaP-IPV-Hib

DTaP – protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja (prva doza)

IPV – protiv dečije paralize (prva doza)

Hib – protiv oboljenja koja izaziva hemofilus influence tip „B“ (prva doza)

Dom zdravlja

Sa navršena tri i po meseca

Kombinovana vakcina DTaP-IPV-Hib

DTaP – protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja (druga doza)

IPV – protiv dečije paralize (druga doza)

Hib – protiv oboljenja koja izaziva hemofilus influence tip „B“ (druga doza)

Dom zdravlja

Peti mesec (do navršenog šestog meseca)

Kombinovana vakcina DTaP-IPV-Hib

DTaP – protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja (treća doza)

IPV – protiv dečije paralize (treća doza)

Hib – protiv oboljenja koja izaziva hemofilus influence tip „B“ (treća doza)

Dom zdravlja

Druga godina (sa navršenih 12 do navršenih 15 meseci)

MMR – protiv malih boginja, zauški i rubele

Dom zdravlja

Druga godina (sa navršenih 17 do navršena 24 meseca)

Kombinovana vakcina DTaP-IPV-Hib

DTaP – protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja (prva revakcinacija)

IPV – protiv dečije paralize (prva revakcinacija)

Hib – protiv oboljenja koja izaziva hemofilus influence tip „B“ (prva revakcinacija)

Dom zdravlja

Sedma godina (pre upisa u prvi razred osnovne škole)

DT  – protiv difterije i tetanusa (druga revakcinacija)

OPV – protiv dečije paralize (druga revakcinacija)

MMR – revakcinacija protiv malih boginja, zauški i rubele

Dom zdravlja

12. godina (šesti razred osnovne škole)

HB – protiv hepatitisa B (vakcinacija školske dece koja do tada nis vakcinisana sa tri doze po šemi 0, 1, 6 meseci)

Dom zdravlja

(osnovna škola)

14. godina (osmi razred osnovne škole)

dT – protiv difterije i tetanusa (treća revakcinacija

OPV – protiv dečije paralize (treća revakcinacija)

Dom zdravlja

(osnovna škola)

*imunoglobulin protiv hepatitisa B (HIBG) primaju novorođenčad HbcAg+ majki, njima daju četiri doze vakcine po šemi 0, 1, 2, 12 meseci.