Imunizacija lica kod kojih je započeta vakcinacija u skladu sa Pravilnikom o imunizaciji i načinu zaštite lekovima ("Službeni glasnik RS, broj 11/06, 25/13, 5/13, 63/13, 99/13, 118/13) do potpune vakcinacije sprovodi se prema tom pravilniku tokom 2015. godine.

Sva deca koja navršavaju dva meseca života od 01.01.2015. godine vakcinišu se kombinovanim petovalentnim vakcinama, kao i ona kod koje nije započeta primo vakcinacija, a koja imaju dokumentovane opšte kontraindikacije za otpočinjanje primo vakcinacije prema uzrastu.

Deca kod kojih je započeta vakcinacija kombinovanom petovalentnom vakcinom, sa jednom ili dve doze vakcine, ne mogu biti vakcinisana sa drugom ili trećom dozom vakcinama koje se obezbeđuju iz sredstava RFZO u skladu sa godišnjim planom potreba za 2015. godinu, kao ni deca koja u drugoj godini života treba da se revakcinišu petovalentnim vakcinama.

 

Kalendar obavezne imunizacije lica određenog uzrasta

Uzrast

Vrsta vakcine

Nadležna ustanova

Na rođenju

BCG – protiv tuberkuloze

HB – protiv hepatitisa B (prva doza)

+HBIG*

Porodilište

Drugi mesec

HB – protiv hepatitisa B (druga doza)

Dom zdravlja

Treći mesec (posle navršena dva meseca)

Kombinovana vakcina DTaP-IPV-Hib

DTaP – protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja (prva doza)

IPV – protiv dečije paralize (prva doza)

Hib – protiv oboljenja koja izaziva hemofilus influence tip „B“ (prva doza)

Dom zdravlja

Sa navršena tri i po meseca

Kombinovana vakcina DTaP-IPV-Hib

DTaP – protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja (druga doza)

IPV – protiv dečije paralize (druga doza)

Hib – protiv oboljenja koja izaziva hemofilus influence tip „B“ (druga doza)

Dom zdravlja

Peti mesec (do navršenog šestog meseca)

Kombinovana vakcina DTaP-IPV-Hib

DTaP – protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja (treća doza)

IPV – protiv dečije paralize (treća doza)

Hib – protiv oboljenja koja izaziva hemofilus influence tip „B“ (treća doza)

Dom zdravlja

Druga godina (sa navršenih 12 do navršenih 15 meseci)

MMR – protiv malih boginja, zauški i rubele

Dom zdravlja

Druga godina (sa navršenih 17 do navršena 24 meseca)

Kombinovana vakcina DTaP-IPV-Hib

DTaP – protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja (prva revakcinacija)

IPV – protiv dečije paralize (prva revakcinacija)

Hib – protiv oboljenja koja izaziva hemofilus influence tip „B“ (prva revakcinacija)

Dom zdravlja

Sedma godina (pre upisa u prvi razred osnovne škole)

DT  – protiv difterije i tetanusa (druga revakcinacija)

OPV – protiv dečije paralize (druga revakcinacija)

MMR – revakcinacija protiv malih boginja, zauški i rubele

Dom zdravlja

12. godina (šesti razred osnovne škole)

HB – protiv hepatitisa B (vakcinacija školske dece koja do tada nis vakcinisana sa tri doze po šemi 0, 1, 6 meseci)

Dom zdravlja

(osnovna škola)

14. godina (osmi razred osnovne škole)

dT – protiv difterije i tetanusa (treća revakcinacija

OPV – protiv dečije paralize (treća revakcinacija)

Dom zdravlja

(osnovna škola)

*imunoglobulin protiv hepatitisa B (HIBG) primaju novorođenčad HbcAg+ majki, njima daju četiri doze vakcine po šemi 0, 1, 2, 12 meseci.