Dom zdravlja "Bela Crkva"

Dom zdravlja - Centrala 013/853-020 Bela Crkva
Pravna služba 013/851-199 Bela Crkva
Računovodstvo 013/853-020 Bela Crkva
Kartoteka opšte medicine 013/851-254 Bela Crkva
Previjalište opšte medicine 013/851-519 Bela Crkva
Medicina rada 013/852-024 Bela Crkva
Stomatologija, pedijatrija, ginekologija 013/851-148 Bela Crkva
Savetovalište i vakcinacija Bela Crkva
Zdravstvena stanica Jasenovo 013/855-101 Jasenovo
Ambulanta Grebenac 013/857-250 Grebenac
Apoteka "HIGIJA" 013/851-273 Bela Crkva
Informacione tehnologije Bela Crkva