Postavljena tenda na ulazu u Hitnu pomoć sa zadnje strane Doma zdravlja