Finansijski izveštaj za 18.09.2018.

UO:

Dom zdravlja „Bela Crkva“

PIB:

100864392

Br.Tr:

840-103661-30

 

1.

STANJE PRETHODNOG DANA

17.09.2018.

330.643,72

2.

PRIHODI I PRIMANJA

18.09.2018.

8.273,72

2.1.

Uplata sredstava od FOND-a RFZO

0,00

2.2.

Uplate Budžeta (Republika, Pokrajina, Opština)

 0,00

2.3.

Ostale uplate

8.273,72

2.4.

Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava

0,00

3.

RASHODI I ODLIVI

18.09.2018.

156.875,36

4.

STANJE NA DAN (1+2-3):

18.09.2018.

182.042,08

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama
po elementima iz ugovora sa RFZO za 2018. god.

1.

Zarade

0,00

1.1.

Zarade od FOND-a RFZO

0,00

1.2.

Zarade iz sopstvenih sredstava

0,00

2.

Putni troškovi

0,00

3.

Energenti

0,00

4.

Ostali materijalni i ostali troškovi

0,00

5.

Lekovi u ZU

 0,00

6.

Sanitetski materijal

 0,00

7.

Vakcine

 0,00

8.

Lekovi na recept

 0,00

9.

Pomagala

 0,00

10.

Namenske uplate iz namenskih sredstava (član.79 ugovora)

 0,00

11.

Bolovanje preko 30 dana

 0,00

12.

Ostale isplate

156.875,36

Ukupno (1 - 12)

156.875,36