Saopštenje

U sklopu pružanja primarne zdravstvene zaštite Doma zdravlja građanstvu Bele Crkve sa 25.12.2018. godine obuhvaćen broj pregleda je sledeći:


- Ukupan broj specijalističkih pregleda obavljenih od strane specijalista konsultanata : 3.556
- Ukupan broj specijalističkih pregleda obavljenih od strane specijalista zaposlenih u Domu zdravlja: 28.403
- Ukupan broj pregleda lekara opšta medicine: 56.450.

 

Ukupan broj pređenih kilometara sanitetskih vozila bez medicinske pratnje je 120.294 i sa medicinskom pratnjom 51.418, što je ukupno 171.712 km.