Kompletno renovirana služba laboratorijske dijagnostike