Oglas o raspisivanju javne licitacije za prodaju vozila

Tekst Oglasa o raspisivanju javne licitacije za prodaju vizila možete preuzeti OVDE!