Saopštenje

U sklopu pružanja primarne zdravstvene zaštite Doma zdravlja građanstvu Bele Crkve sa 25.12.2018. godine obuhvaćen broj pregleda je sledeći:


- Ukupan broj specijalističkih pregleda obavljenih od strane specijalista konsultanata : 3.556
- Ukupan broj specijalističkih pregleda obavljenih od strane specijalista zaposlenih u Domu zdravlja: 28.403
- Ukupan broj pregleda lekara opšta medicine: 56.450.

 

Ukupan broj pređenih kilometara sanitetskih vozila bez medicinske pratnje je 120.294 i sa medicinskom pratnjom 51.418, što je ukupno 171.712 km.

Naša hitna osvojila III mesto na takmičenju hitnih pomoći Srbije

Na šestom takmičenju hitnih pomoći Srbije, ekipa Doma zdravlja "Bela Crkva" osvojila je treće mesto.

Ekipa je bila u sastavu: dr Ivana Vuk, med. tehničar Nemanja Nikolić i vozač saniteta Igor Marinković.